Yrityksen logo on tärkeä ja vaikuttaa paljon menestymiseen. Nykyään kaikilla menestyvillä yrityksillä on omansa. Muutamina menestyjinä voidaan mainita Volkswagen, Coca Cola ja Google.

Tehokas ja vakuuttava logo sisältää mielenkiintoisen idean, oikean muodon, houkuttelevan väriyhdistelmän ja ammattimaisen ilmeen. Se vangitsee asiakkaiden huomion ja jättää jälkeensä mielikuvan joka ei unohdu.

Logo kuvastaa yhtiön identiteettiä ja tuo uskottavuutta liiketoimintaan. Se kertoo, millaisia tuotteita ja palveluja yritys tarjoaa, onko se uskottava, seisooko se sanojensa takana ja miten se hoitaa asiakassuhteensa. Ajan myötä siitä tulee ikäänkuin yrityksen leima, joka takaa hyvän laadun. Näin siitä tulee yrityksen ja sen tuotteiden eteenpäin vievä voimavara. Menestyvät yritykset tuovatkin logoaan esille hyvin voimakkaasti käyntikorttien, mainoksien, esitteiden, myytävien tuotteiden ja tietysti nettisivujen välityksellä.

Tästä syystä sopivan logon suunnittelu on olennainen osa yrityksen graafista ilmettä.

Logon ulkoasu

Yrityksen logo luo mielikuvan, jonka avulla asiakas tunnistaa yrityksen. Sen tulee olla yksinkertainen mutta tehokas. Tämä saadaan aikaan yhdistämällä oikealla tavalla erilaisia elementtejä. Näitä voivat olla kuvat, erilaiset symbolit, nimen fontti ja sen ulkoasu. Tärkein tarkoitus on kuitenkin erottua sillä muista yrityksistä.

Muoto

Valittaessa muotoa tulee ottaa huomioon toimiala, jotta lopullinen tulos assosioisi liiketoimintaa. Esimerkkinä voisimme ottaa suklaatehtaan. Muotona voisi käyttää suorakulmiota, sekä värinä ruskeata. Tässä on hyvä peruste muodon ja värin valinnalle, sillä tämä yhdistelmä yhdistää ajatukset suoraan yhtiön tuotteeseen, eli suklaalevyyn.

Värit

Värit ovat ensimmäinen asia, joka saa ihmisten huomion. Väreillä voidaan tuoda esille monia erilaisia tunteita. Esimerkkinä voisimme mainita sinisen, joka tuo mielikuvan rauhallisuudesta ja vihreän, joka yhdistetään yleisesti luontoon. Värit auttavat myös erottumaan muista tai ne voivat symbolisoida jotakin. Oikean yhdistelmän löytäminen voi olla erittäin haastavaa ja siinä tulee ottaa huomioon monta erilaista seikkaa. Liian monien värien summittainen käyttäminen voi antaa helposti sotkuisen kuvan. Tästä johtuen värin tai värien valinta tulisi aina perustaa selkeään valintaan, jolla saavutetaan tietty tavoite.

Mielikuva

Ihmiset vastaavat mielikuviin. Ammattitaitoinen, rehellinen, ystävällinen, perinteinen.. Ammattitaitoinen suunnittelija, joka ymmärtää ainutlaatuisen logon tärkeyden ja pystyy yhdistämään siihen haluttuja mielikuvia, saa yksinkertaisenkin kuvasta erittäin tehokkaan markkinointivälineen. Suunnitteluun joutuu sijoittamaan hieman, mutta tulet ajan myötä näkemään sijoituksesi arvon. Logolla luodaan uusia asiakassuhteita, mutta sillä pidetään kiinni myös vanhoista asiakkaista.

Me tiedämme kuinka esitellä yrityksesi, miten saada asiakkaidesi luottamus ja luoda miellyttävä muisto.

Arco Tiimi tietää mitä tarkoittaa sanoessaan: “Sanat kertovat, mutta logot myyvät!” Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kunnollinen logo auttaa yrityksen kehityksessä ja luo pohjan menestykselle. Se auttaa toteuttamaan asetetut tavoitteet.